BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2023 - 2024

I. LỆ PHÍ BAN ĐẦU

 • Lệ phí đăng ký xét tuyển: 200,000 VNĐ/lần
 • Lệ phí đăng ký nhập học: 2,000,000 VNĐ/lần

II. HỌC PHÍ VÀ CÁC CHI PHÍ LIÊN QUAN

KHỐI LỚP 10 LỚP 11 LỚP 12
NỘI DUNG
HỌC PHÍ (VNĐ/KỲ) 26,000,000 28,000,000 30,000,000
PHÍ NỘI TRÚ
(VNĐ/KỲ)
  8,000,000   8,000,000   8,000,000
TỔNG CỘNG (VNĐ/KỲ) 34,00,000 36,000,000 38,000,000
 • Học phí bao gồm chương trình chính khoá, chương trình tăng cường và hoạt động ngoại khoá bắt buộc.

III. LƯU Ý

 • Tiền ăn: Học sinh tự túc chi tiêu ăn uống tại căn tin nhà trường.
 • Các khoản phí đóng theo học kỳ, một năm có 2 học kỳ.
 • Các khoản phí trên đây đã bao gồm toàn bộ các chi phí liên quan đến quá trình học tập
  bắt buộc (bao gồm Chương trình học chính khoá; Chương trình tăng cường Tiếng Anh Pathways; Chương trình phát triển kỹ năng cá nhân (PDP); Chương trình Stem – Robotics, Các hoạt động ngoại khoá bắt buộc, Hướng nghiệp, Các lớp nghệ thuật, Thể thao,...). Không bao gồm các khoá học nâng cao tuỳ chọn theo nhu cầu học sinh du học như luyện thi SAT, TOEFL, IELTS...
 • Các khoản phí trên đây không bao gồm: Chi phí Bảo hiểm y tế, SGK điện tử. Các chi phí này thực hiện theo đúng quy định.
 • Các khoản chi phí trên đây không bao gồm: Chi phí vật dụng cá nhân như đồng phục, võ phục Giáo dục thể chất. Các chi phí này được tính đúng theo giá trị của nhà cung cấp là bên thứ 3 và đã được THPT FPT lựa chọn tối ưu nhất.
 • Học phí có thể được điều chỉnh hàng năm không quá 10%.