Lớp: Học sinh khóa 2 - Fschool
CHÂU BẢO QUYÊN - BẠN HỌC SỞ HỮU KHO GIẢI THƯỞNG ĐỒ SỘ
Lớp: Học sinh khóa 2 - Fschool
HỌC SINH VƯỢT CẤP CAO NHẬT THỊNH TẠI KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 11 CẤP TỈNH
Lớp: Học sinh khóa 1 - Fschool
LÊ PHƯỚC PHƯƠNG THẢO - "NỮ CHIẾN THẦN" PHẢN BIỆN CỦA FSCHOOL
Lớp: Học sinh khóa 1 - Fschool
NGUYỄN LÊ TRUNG HIẾU - đạt giải khuyến khích hội thi Tin học trẻ Bình Định lần thứ XXVII
Lớp: Học sinh khóa 1 - Fschool
Lâm Vĩnh Phú - Fschoolers không chỉ học giỏi mà còn rất năng động, sáng tạo.
Lớp: Học sinh khóa 1 - Fschool
HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI GIẢI KHUYẾN KHÍCH MÔN TIẾNG ANH KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH CỦA ĐINH NGỌC BÍCH TUYỀN