Co Luong Thi Mong Duyen
Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính
20 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục, 10 năm giảng dạy tại các Trường THPT, Cao Đẳng, Đại học.
Co Tran Thi Hong Diep
Thạc sĩ ngành Hoá lí thuyết và Hoá lí.
Kinh nghiệm 12 năm giảng dạy.
Thay Le Ngoc Son
Thạc sĩ Đại số và Lý thuyết số
Thay Bui Thanh Tam
Cử nhân ngành Sư phạm vật lý.
13 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Co Le Thi Bich Tram
Thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm.
Thay Hoang Luong Giang
Cử nhân ngành Sư phạm sinh học 
Thay Nguyen Van Phuc
Thạc sĩ ngành Hoá vô cơ
Co Vo Thi Nhiem
Thạc sĩ ngành Đại số và Lý thuyết số.
Kinh nghiệm 5 năm giảng dạy.
Co Vo Thi Ngoc Dieu
Cử nhân ngành Sư phạm Toán học 
Kinh nghiệm 5 năm giảng dạy.
Co Nguyen Thi My Hiep
Thạc sĩ Phương pháp Toán sơ cấp